Uslovi korišćenja i prodaje

Posetom ili kupovinom na online prodavnici www.bastardo-club.com prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo.

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) BASTARDO CLUB Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.bastardo-club.com

OBAVEŠTAVA:

 • Da se prodaja robe putem internet sajta www.bastardo-club.com obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzetnika BASTARDO CLUB, prodajno mesto Bastardo Club, Kralja Petra 70, Beograd, Srbija, mat. br. 64692224, PIB: 110158617 Tel.: +381 61 156 49 49, e-mail adresa (za izjavljivanje reklamacija) je: office@bastardo-club.com;
 • Da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.bastardo-club.com;
 • Da roba koja se prodaje putem internet sajta www.bastardo-club.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • Da se saobraznost robe ugovoru isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • Da se boja proizvoda na fotografiji na www.bastardo-club.com prodavnici može se razlikovati od boje u stvarnosti, te su fotografije, prikazi i slike isključivo informativne;
 • Da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
 • Kupljenu robu isporučujemo u roku od 2-3 radna dana putem kurirske službe Post Express, na način kako je to definisano na stranici;
 • Da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu bastardo-club.com;
 • Da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.bastardo-club.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i virmanom ukoliko je kupac pravno lice;
 • Da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster NARUČITE preuzima obavezu plaćanja naručene robe (Ugovor se smatra zaključenim pošto Kupac naruči određene proizvode, odnosno primi putem e-mejla potvrdu o narudžbini, odnosno elektronsku poruku koja sadrži potvrdu o prijemu ponude);
 • Da u slučaju isporuke pogrešnog artikla, potrošač ima pravo na zamenu artikla o trošku prodavca, ali ako se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda  krivicom kupca, zamena proizvoda nije moguća;
 • Da ako prilikom prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od prethodno poručenog, to može učiniti u roku od 14 dana na način kako je to definisano Pravilnikom o reklamaciji, na stranici. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, zamena proizvoda nije moguća;
 • Da za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem online prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći u odeljku: Kupovina i reklamacije;
 • Reklamacioni list dobijate uz robu, te isti sačuvajte za slučaj reklamacije, a naš Pravilnik o reklamaciji možete pročitati na stranici u odeljku Kupovina i reklamacije;
 • Detalje o politici privatnosti možete pročitati u Pravila privatnosti, koji se nalaze na stranici.

Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune ovih Uslova. Izmeni će se pristupiti samo kada je to nužno i radi njihovog usklađivanja s propisima Republike Srbije, promene internih operativnih zahteva i zarad unapređenja kvaliteta i efikasnosti usluga. Sve izmene ovih Uslova biće objavljene putem internet stranice sa datumom stupanja na snagu. Ako kupac ne dostavi prigovor na promenu ili ne otkaže ugovorenu narudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene Uslove.

Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe pre svake narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.

Vaš Bastardo Club