Pravila privatnosti

BRINEMO O VAŠOJ PRIVATNOSTI

BASTARDO CLUB je posvećen čuvanju Vaše privatnosti i poštovanju svih primenjivih zakona koji se odnose na čuvanje podataka i privatnosti. Ova pravila služe da razumete koju vrstu informacija prikupljamo u vezi sa našim proizvodima i uslugama, i na koji način obrađujemo te informacije.

Ova Pravila se primenjuju na lične podatke (termin „lični podaci“ označava informacije koje se odnose na indentifikovano lice ili lice koje se može identifikovati tj. fizičko lice)  prikupljene u vezi sa proizvodima i / ili uslugama, ili u drugim interakcijama sa nama u kom slučaju će postojati link ili drugo upućivanje na ova Pravila.

Lične podatke prikupljamo da bismo mogli da Vam pošaljemo izmene i novosti, razne propagandne materijale ili da bismo Vam odgovorili na Vaša pitanja i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj od aktivnosti na našim stranicama.

BASTARDO CLUB visoko ceni odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno je posvećen upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažnja je usmerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksom.

Ova Pravila privatnosti opisuju informacije i praksu u zaštiti privatnosti koja se primenjuje u maloprodajnim objektima BASTARDO CLUB, internet stranici  www.bastardo-club.com  i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane BASTARDO CLUB ili u njegovo ime.

Primenjivost ovih Pravila privatnosti  ne važi na internet stranicama van domena bastardo-club.com  i BASTARDO CLUB, a kojima se pristupa sa Bastardo internet stranice putem veza ka drugim Internet prezentacijama koje su u vlasništvu trećih lica. Želimo da Vas podstaknemo da pročitate  Pravila  privatnosti drugih Internet stranica kako bi saznali na koji način oni sakupljaju, koriste, razmenjuju i obezbeđuju Vaše podatke.

Korišćenjem ove internet lokacije i/ili dostavljanjem ličnih podataka BASTARDO CLUB dajete svoju saglasnost na obradu Vaših ličnih podataka na način predviđen ovim Pravilima. Ako niste saglasni sa ovim Pravilima, molimo Vas da ne koristite ovu web lokaciju i da ne dostavljate BASTARDO CLUB svoje lične podatke.

NAČIN I VRSTE PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Način i vrste podataka koje prikupljamo

Načini prikupljanja podataka mogu biti:

– korišćenjem on-line kupovine ili usluge,

– učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima,

– uspostavljanjem kontakta preko internet stranice www.Bastardo-club.com ili direktno u objektima u kojima se nalaze Bastardo, Happy Dots ili Doroteo artikli,

– učestvovanjem u drugim aktivnostima objekata u kojima se nalzae Bastardo, Happy Dots ili Doroteo artikli.

Vrste informacija koje prikupljamo mogu biti:

Tehničke informacije

U većini slučajeva, možete posetiti naše web lokacije ili koristiti naše proizvode ili usluge bez obaveze da nam se predstavite. Međutim, određene tehničke informacije se uobičajeno prikupljaju kao standardni deo Vašeg korišćenja naših usluga. Te informacije uključuju, na primer, Vašu IP adresu, vreme pristupa, internet lokaciju sa koje ste se povezali, stranice koje posetite, linkove koje koristite, reklamne natpise i ostale sadržaje koje ste pogledali. Molimo Vas da takođe pogledate odeljak „Upotreba kolačića („cookies“) i internet svetlosnih signala („web beacons“) u daljem tekstu.

Informacije koje nam dostavljate

Kada se registrujete za naše usluge, izvršite kupovinu, učestvujete u promotivnoj prodaji ili na drugi način sarađujete sa nama, možemo od Vas tražiti da nam dostavite informacije kao što su: Vaše ime i prezime, e – mail, adresa stanovanja, broj telefona,  i drugi podaci koji se koriste kako bi se dokazala autentičnost korisnika i potvrdile njihove aktivnosti, ili koji mogu biti potrebni kako bi Vam se isporučili proizvodi i usluge koje ste tražili, ili u cilju komunikacije sa Vama.

U zavisnosti od svrhe saradnje i korišćenja Vaših ličnih podataka, na našoj web stranici imaćete  uvid o obaveznosti, odnosno neobaveznosti dostavljanja ličnih podataka u cilju uspostavljanja odredjenih vidova saradnje. Na primer polja u koja je obavezno uneti podatke će biti posebno obeležena (zvezdicom) uz naznaku da je njihovo popunjavanje obavezno da bi se saradnja uspostavila. Za ostala ponudjena polja za unos ličnih podataka,  koja nisu karakteristično obeležena, sami odredjujete da li ćete  u njih uneti podatke ili ne.

SVRHA KORIŠĆENJA ODREĐENIH PODATAKA

BASTARDO CLUB obrađuje Vaše lične podatke za svrhe opisane u ovim Pravilima i/ili drugim dodatnim informacijama o privatnosti specifičnim za određenu uslugu. Napominjemo da se jedna ili više svrha mogu primeniti istovremeno.

Dostavljanje kupljenih proizvoda

Vaše lične podatke možemo koristiti u cilju  obrade Vaše porudžbine ili iz drugog razloga koji može biti potreban za izvršenje ili sprovođenje ugovora između Vas i BASTARDO CLUB.

Komunikacija sa Vama i marketing

Vaše lične podatke možemo koristiti za komunikaciju sa Vama, na primer:

– za pružanje informacija u vezi sa našim proizvodima i/ili uslugama,

– za potrebe marketinga ili istraživanja (radi sprovođenja istraživanja tržišta, radi poboljšanja efektivnosti naše internet strane, radi organizacije nagradnih igara, poklona, anketa i sl.),

– kako bismo Vas obavestili o novim proizvodima, uslugama ili promocijama koje nudimo,

– kao i za obavljanje drugih poslovnih aktivnosti.

Razvoj ponude i usluga

Vaše lične podatke možemo koristiti u cilju razvoja svoje ponude  i/ili usluga. Međutim, u većini slučajeva koristimo samo zbirne i statističke podatke za navedene svrhe.

PROSLEĐIVANJE LIČNIH PODATAKA

BASTARDO CLUB ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima, osim ako u daljem tekstu nije drugačije navedeno.

Odredbe pojedinih zakona mogu nam naložiti da otkrijemo Vaše lične podatke određenim organima ili trećim licima.

Takođe možemo otkriti i na drugi način obraditi Vaše lične podatke u skladu sa primenjivim pravom u cilju zaštite zakonitih interesa BASTARDO CLUB.

Prikupljanje podataka o drugim ili od drugih osoba

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo e-mail adresu prijatelja koja je zabeležena preko opcije “Preporučite prijatelju” ili preko nekih drugih opcija.

SAKUPLJANJE INFORMACIJA OD DECE

BASTARDO CLUB neće svesno ili namerno sakupljati lične podatke od dece putem Interneta, koja su mlađa od 13 godina. Zalažemo se za zaštitu prava dece!

AŽURIRANJE I KONTROLA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

BASTARDO CLUB želi da Vaši lični podaci budu tačni i kompletni.

BASTARDO CLUB će biti kontrolor Vaših ličnih podataka.

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate.

1.Pošaljite zahtev na e-mail: office@bastardo-club.com

2.Pošaljite zahtev na poštansku adresu:

BASTARDO CLUB

Kralja Petra 70

11000 Beograd

U slučajevima da šaljete e-mail ili poštansko pismo, molimo Vas da obezbedite aktuelne informacije i promene koje želite da budu napravljene.

BASTARDO CLUB će biti kontrolor Vaših ličnih podataka.

OBEZBEĐIVANJE SIGURNOSTI ZA LIČNE PODATKE

Iako uvek postoje rizici u vezi sa dostavljanjem ličnih podataka putem interneta ili na drugi način, i nijedna tehnologija nije u potpunosti sigurna ili zaštićena od “falsifikovanja” ili “hakerisanja”, BASTARDO CLUB preduzima odgovarajuće zaštitne mere za tehničke i organizacione informacije kako bi te rizike sprečila i svela na najmanju moguću meru.

UPOTREBA KOLAČIĆA („COOKIES“) I WEB SVETLOSNIH SIGNALA („WEB BEACONS“)

Sa vremena na vreme, kad posetite web lokaciju bastardo-club.com , moguće je da se u Vaš računar postave informacije koje će nam omogućiti da prepoznamo Vaš računar. Ove informacije su obično u obliku tekstualne datoteke poznate kao “kolačić”. Kolačići predstavljaju kratke informacije koje se čuvaju na čvrstom disku Vašeg računara, a ne na web lokaciji. Po pravilu, oni omogućavaju prikupljanje određenih informacija o Vašem računaru, uključujuću adresu Vašeg internet protokola (IP), operativni sistem Vašeg računara, vrstu Vašeg pretraživača i adresu bilo koje odgovarajuće lokacije. Naše korišćenje kolačića namenjeno je da koristi Vama na način kao što je isključenje potrebe da često unosite svoju lozinku tokom jedne sesije. Kolačići se takođe koriste za analizu saobraćaja na web lokaciji i anonimnu izradu demografskog profila, u cilju poboljšanja naših usluga.

Ako ne želite da primate kolačiće, ili želite da dobijete obaveštenje pre nego što se kolačići postave, možete podesiti svoj web pretraživač na odgovarajući način, ako Vaš pretraživač to dozvoljava. Molimo Vas da imate u vidu da, ako su kolačići isključeni, možda nećete moći da vidite određene delove ove web lokacije koje bi mogle poboljšati vašu posetu. Neki od poslovnih partnera čiji je sadržaj povezan sa ovom ili sa ove lokacije takođe mogu koristiti kolačiće. Međutim, mi nemamo pristup niti možemo kontrolisati te kolačiće.

VAŠA PRAVA

U slučaju da želite da znate koje lične podatke o Vama čuvamo, ili ako želite da dopunite, ispravite, učinite anonimnim ili obrišete bilo koje nepotpune, netačne ili zastarele lične podatke, ili ako želite da prestanemo sa obrađivanjem Vaših ličnih podataka u svrhu slanja promotivnih materijala ili direktnog marketinga, ili vršenja istraživanja tržišta ili iz drugih prisilnih zakonskih razloga, možete, zavisno od slučaja i u skladu sa primenjivim pravom, koristiti svoje pravo kontaktirajući nas preko kontaktnih centara koji su navedeni u prethodnom tekstu.

IZMENE OVIH PRAVILA PRIVATNOSTI

BASTARDO CLUB može sa vremena na vreme izmeniti ova Pravila privatnosti, ili izmeniti, promeniti ili ukinuti pristup ovoj web lokaciji u bilo kom momentu, sa ili bez obaveštenja. Međutim, ukoliko se ova Pravila privatnosti izmene u značajnoj meri i na negativan način, BASTARDO CLUB će postaviti obaveštenje o takvoj izmeni na početku ovih Pravila, i na početnoj stranici ove web lokacije, koje će tu stajati 30 dana. Preporučujemo Vam da povremeno posetite ova Pravila privatnosti kako biste saznali za sve eventualne izmene ovih Pravila privatnosti.

Stupa na snagu 10. januara 2019. godine.